WidaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)

inými slovami ide o test Obchodnej nemčiny, ktorý meria znalosti nemeckého jazyka v oblasti obchodu a pracovného prostredia. Je široko uznávaný v nemecky hovoriacich krajinách a využívaný najmä pri žiadostiach o zamestnanie (napr. v zdravotníctve), kde je potrebné doložiť objektívnu znalosť nemeckého jazyka pre zahraničných žiadateľov. Skladá sa z troch častí: gramatika a slovná zásoba, počúvanie a čítanie s porozumením.
Cena: 100.00EUR + DPH