Princípy výučby priamou Direct metódou

Najefektívnejšia výučba angličtiny na svete!
Ako funguje priama Direct metóda?

Lektor sa pýta otázku dva krát, vy odpovedáte. V triede je maximálne 8 študentov. Počas jednej hodiny počúvate a hovoríte 4 krát viac ako na hodine tradičnej výučby jazyka. Počas 50 minút odznie na hodine okolo 12 600 slov. Na hodine priamej metódy učiteľ už od začiatku rozpráva maximálnou rýchlosťou, teda rýchlejšie, ako je konverzačná rýchlosť. Veď napokon, anglicky hovoriaci ľudia nás nešetria. Na hodinách vytvárame prirodzené prostredie, v ktorom sa po anglicky hovorí plynule a rýchlo bez dlhších páuz.

Pripravte sa na revolúciu v učení anglického jazyka

Priama "Direct" metóda výučby angličtiny je revolučná svojou účinnosťou a spracovaním študijných materiálov. Rovnako revolučná je aj v spôsobe, akým samotné kurzy prebiehajú.

Opakovanie, opakovanie a ešte raz opakovanie

Niektorým z Vás mohli na škole rozprávať „učiť sa, učiť sa, učiť sa“. Podľa nás kľúčom k úspechu učenia sa cudzieho jazyka je práve opakovanie, opakovanie a ešte raz opakovanie. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že pravidelné opakovanie je nutné pre zapamätanie si jazyka. Reflex jazyka prichádza z hlasových orgánov, nie z mozgu. Študent sa teda musí naučiť rozprávať bez zbytočného premýšľania, ktoré ho spomaľuje. Cudzí jazyk by teda mal byť opakovaný a precvičovaný tak dlho, pokým sa reflex jeho aktivovania nevykonáva automaticky.

"Originálna priama Direct metóda zakladá na neustálom

opakovaní a rozprávaní bez zbytočného premýšľania"

 

Nasleduj radu svojho učiteľa

Ako klient súkromnej školy, u nás ste kráľom Vy. Ale ako študenti musíte zvážiť to, čo vám navrhne učiteľ. Ak učiteľ zistí, že treba ísť so skupinou späť a urobiť kompletné zhrnutie a opakovanie učiva, alebo navrhne riaditeľke školy presun študenta do iného kurzu, mali by ste (po konzultácii s riaditeľkou alebo manažérkou školy) jeho návrh akceptovať. Individuálny prístup k študentovi je totiž rovnako dôležitý ako samotná metodika výučby.

Úrovne priamej Direct metódy

Direct metóda má 12 úrovní, tzv. stage-ov. Výhodou tohto rozdelenia je najmä možnosť presného určenia úrovne pre konkrétneho študenta tak, aby pri zápise do kurzu zbytočne neopakoval to, čo už vie, alebo naopak, aby neskočil do príliš vysokého levelu, kde sa nebude vedieť orientovať. Nižšie úrovne sa preberajú rýchlejšie. Neskôr náročnosť narastá a vyššie úrovne sa vyučujú dlhšie.

Efektivita Direct metódy vychádza z metodiky a počtu odučených hodín. Ak chcete komunikovať v angličtine na základnej úrovni, potrebujete 6 stupňov, t.z. cca. 1500 slov slovnej zásoby. Týchto 6 stupňov u nás  absolvujete približne v priebehu 80 – 110 hodín. Len pre porovnanie, pomocou tradičnej metódy výučby angličtiny je to okolo 170 - 200 hodín.

7 základných princípov priamej Direct metódy

alebo: Ako by sa mala Direct metóda správne vyučovať?

  1. Lektor sa pýta každú otázku dva krát, dokonca aj keď študent porozumel už prvý raz.

  2. Lektor sa pýta každú otázku čo najrýchlejšie, vždy a s každou skupinou.

  3. Automaticky a bez pauzy učiteľ pripojí ku každej otázke prvé dve alebo tri slová odpovede. Napríklad: „Is the table behind me? Is the table behind me? No, the table...“

  4. Lektor nečaká ani sekundu, kým začne študent odpovedať, okamžite z neho ťahá a zároveň ho tlačí do odpovede, systematicky a nekompromisne.

  5. Lektor vždy vyslovuje každé slovo z vety (alebo každé druhé) so študentom, aj ak jeho pomoc nepotrebuje. Pri vyšších stage-och učiteľ odpovedá tichšie, vytvára  tzv. „podmaz“ popri odpovedi študenta, aby zachoval plynulosť odpovede a nemýlil študenta, ale vždy odpovedá s ním, nie zaňho.

  6. Ak študent odpovedá správne a samostatne, lektor ho nechá až do momentu, keď študent zaváha. V tom momente lektor okamžite začne napovedať ďalšie dve až tri slová, ktoré študent musí zopakovať, aby sa chytil a nadviazal na vetu.

  7. Lektor rozpráva neustále. Toto slúži na to, aby si učiteľ udržal študentovu pozornosť po celý čas a zároveň, aby bol študent neustále obklopený anglickým jazykom.

História angličtiny a priamej Direct metódy

Pred inváziou Normanov do Anglicka v roku 1066 bola angličtina podobná nemčine. 300 rokov po tomto dátume bolo už zložité používať vtedajší anglický jazyk a písať v ňom. Anglická aristokracia rozprávala francúzštinou, zatiaľ čo jazykom kostolov bola latinčina. Angličtina bola používaná len v bežnom rozprávaní, ako dialekt. Keď sa už raz stala oficiálnym jazykom angličtina, absorbovala množstvo slov z francúzštiny a latinčiny a práve tým získala jednu z najväčších slovných zásob - takmer pol milióna slov. Hoci je to jazyk, najlepšie sa učí, ak sa ho učíme ako dialekt, čo znamená: počúvaním.

Angličtina je jazyk, ktorý má najviac výnimiek z gramatických pravidiel. Učením sa pravidiel preto ďaleko nezájdeme. Direct Metóda je v založená na otázkach a odpovediach, pomocou ktorých sa jazyk učíte najefektívnejšie.