TOEIC (Test of English for International Communication)

je štandardizovaným testom anglického jazyka z pracovného prostredia určený pre ľudí, ktorých rodným jazykom nie je angličtina. Test hodnotí vedomosti každodenne používanej angličtiny u ľudí pracujúcich v medzinárodnom prostredí. Ponúka štandardizované meranie a porovnávanie zručností súčasných a potenciálnych zamestnancov. Test sa skladá z dvoch častí – počúvanie a čítanie. Zručnosti počúvania sú dôležité na komunikáciu zoči-voči, stretnutia, videokonferencie, telefonické konverzácie. Zručnosti z časti čítanie sú potrebné na e-mailovú komunikáciu, písané reporty, memá, listy a ostatné formy obchodnej korešpondencie. Tento test vo veľkou využívajú najmä zahraničné firmy pri prijímacích pohovoroch, keď chcú zistiť, aká je objektívna znalosť anglického jazyka ich potenciálnych zamestnancov – mnoho firiem ho už začína vyžadovať aj na Slovensku.
Cena: 90.00EUR + DPH