Všetky články

Od roku 2017 sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou TomAcademy. TomAcademy je matematická škola, ktorá dáva žiakom šancu naučiť sa matematiku zábavnejšie a efektívnejšie. Pripravíme Vaše deti na komparo, monitor a prijímacie pohovory na...
Vážení študenti, Ani sa mi nechce veriť, že je to už naozaj 10 rokov, odkedy ANGLICKÁ ŠKOLA prvý krát otvorila dvere svojich učební a pozývala ľudí pozrieť sa, ako funguje vtedy ešte na Slovensku úplne neznáma Callanova metóda – bol to presne...
Platné od 25.5.2018 V súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/...
Je to podrobný testing toho, čo všetko aktuálne z angličtiny viete, t.j. aká je vaša pasívna a aktívna angličtina; do akej miery využívate v rozprávaní gramatiku a akou bohatou slovnou zásobou oplývate. Toto vštko zisťujeme pri každom novom...
Široká paleta jazykových kurzov Široká paleta jazykových kurzov, ktoré sú momentálne v ponuke na slovenskom trhu, zahŕňa veľké množstvo rôznych druhov výučby angličtiny, v ktorých nie je ľahké sa orientovať. Ak si vyberiete metódu, ktorá vám...
Od septembra 2012 opäť otvára Anglická škola kurzy angličtiny, medzi ktorými sa určite nájde taký, ktorý bude spĺňať vaše predstavy. V našej jazykovej škole pristupujeme úplne rovnako k začiatočníkovi, ktorý nesmelo otvára prvýkrát učebnicu, k...
V Anglickej škole učím viac ako pol roka a musím povedať, že som si to tu ako lektorka veľmi obľúbila. Čo sa týka výučby, používa sa Priama metóda, ktorá je podľa môjho názoru veľmi účinná. Je to vidieť na našich študentoch ako po úspešnom zdolávaní...
When my English School of Languages offered me a stay in Liverpool connected with study of English language, I liked this idea immediately. Because this would be the opportunity to listen to the „live“ English language, to listen what...
Bolo Vaše novoročné predsavzatie naučiť sa konečne po anglicky, ale neviete sa odhodlať? Alebo už večnosť rozmýšľate nad tým, že by sa Vašu angličtinu zišlo oprášiť, no jazykovým školám sa oblúkom vyhýbate? Čaká Vás maturita z angličtiny alebo...
HORE